Uitleg zoek functie

Men hoeft niet het gehele formulier in te vullen om een schip te vinden; Vaak is een argument bijvoorbeeld een europeesnummer of naam al voldoende om een selectie uit de database te maken.

Wel kan men samengesteld zoeken als men bijvoorbeeld alle motortankschepen van langer dan 110m en die na 2000 gebouwd zijn wilt weten. Het gaat dan niet om een bepaald schip maar om een groep schepen.

Zoeken op registratienummer :
Het registratienummer zorgt er voor (samen met een niet getoonde recordcode) dat ieder record uniek is.
Er zijn 6 soorten registratienummers

Europees registratienummer voor binnenvaartschepen:
Bestaat uit 2 cijfers een punt(.) en weer 5 cijfers
Het is wel belangrijk dat als U de zeven cijfers van het nummer gebruikt U dan ook de punt op de derde positie moet gebruiken.
De punt is ingevoerd om op landcode te kunnen zoeken
Men kan ook zoeken op bv 18. (Dus de eerste 3 posities 18.); Men krijgt nu alle schepen die in Frankrijk geregistreerd staan. Zo kan men ook zoeken op 60. (Alle Belgische binnenvaartschepen)
Zo kan men uiteraard ook zoeken voor Duitse schepen (alle nummers tussen 40. en 60.) en naar Nederlandse schepen (alle nummers tussen 20. en 40.)

Imo registratienummer
Dit nummer bestaat uit het 7 cijferig IMOnummer
Het IMOnummer is het nummer wat ieder schip uit de grote vaart krijgt bij de bouw van het schip en ook zijn hele leven houdt De I aan het begin van het nummer is gemakkelijk als U alleen maar de zeeschepen op de site wilt zien

Stads registratienummer
Bestaat uit een afkorting van de stad gevolgd door een getal.
Dit soort nummers is veelal in gebruik bij viskotters Bijv. Bru (Bruinisse) 92 of Ye (Yerseke) 12
Nummers van Patrouilleboten van Rijkswaterstaat, Korps landelijke Politie diensten, WasserSchutz Polizei etc
Beginnend met een P zijn de Patrouilleboten van Het korps landelijke politiediensten
Beginnend met WSP zijn de patrouilleboten van de Wasser Schutz Polizei uit Duitsland
Beginnend met RWS zijn de patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat

Nummers van patrouilleboten van Rijkspolitie, Rijkswaterstaat, etc
P met nummer voor politiepatrouilleboten
RV met nummer voor patrouilleboten van de Koninklijke Marechaussee
RWS met nummer voor patrouilleboten van Rijkswaterstaat.

Bouwnummers van werven
Deze nummers in gebruik genomen als registratienummer bij schepen die nooit een europeesregistratienummer hebben gehad (Bv de schepen van Damco)
Nationaliteitsnummers :
Deze nummers zijn de oude nummers van de schepen voor het europeesnummer bestond
Veel in gebruik bij landen zoals Oekraïne, Roemenië etc, maar ze komen ook wel een bij Frankrijk voor (bv de P met een nummer voor schepen uit de buurt van Parijs)

Nummers met nationaliteis aanduiding zoals Ned, Duits, Frank, Belg etc
(Meestal de beginletters van de landsnaam in het Nederlands)
Deze nummers zelf uitgegeven als er geen van bovenstaande nummers bekend is
Voorbeelden zijn:
Ned voor Nederland
Duits voor Duitsland
Zwits voor Zwitserland
Lux voor Luxemburg
Hong voor Hongarije
Roe voor Roemenië
Slowa voor Slowakije
Belg voor België
Frank voor Frankrijk
Als iemand mij kan helpen om een ander wel bekend nummer van deze schepen te vinden dan graag mailen via het contact formulier of naar naarInfo@shipphoto.nl

Zoeken op domicilie
Hier kunt U op zoeken als U de huidige domicilie weet: Als U "Onbekend" invult krijgt U alle vaartuigen waar geen domicilie van bekend is. Als U een domicilie weet waar nu onbekend staat dan graag mailen via het contact formulier of naar naar Info@shipphoto.nl

Zoeken op Rederij
Hier kunt U zoeken op de huidige eigenaar: Als U "Onbekend" invult krijgt U alle vaartuigen waar geen eigenaar van bekend is. Als U een eigenaar weet waar nu onbekend staat dan graag mailen via het contact formulier of naar naar Info@shipphoto.nl

Zoeken op Ex-Na(m)a(en)
Hier kunt U op zoeken als U een van de Exnamen weet: Als U "Onbekend" invult krijgt U alle vaartuigen waar geen Exnaam van bekend is Als U een van de exnamen weet waar nu onbekend staat dan graag mailen via het contact formulier of naar naar Info@shipphoto.nl Als U "Nieuwbouw" invult krijgt U alle schepen die nog hun eerste doopnaam rondvaren.

Zoeken op Lengte, Breedte, Diepte, Tonnage en Bouwjaar
Deze zoekargumenten hoeven geen uitleg behalve dat er ook gezocht kan worden op > en <

Zoeken op Bouwjaar
Hier kunt U op zoeken als U het bouwjaar weet: Als U 0 (Zero) invult krijgt U alle vaartuigen waar geen bouwjaar van bekend is
Als U een bouwjaar weet waar nu 0 staat dan graag mailen via het contact formulier of naar Info@shipphoto.nl

Zoeken op Bouwwerf
Hier kunt U op zoeken als U de bouwwerf(en) weet: Als U "Onbekend" invult krijgt U alle vaartuigen waar geen bouwwerf van bekend is
Als U een bouwwerf weet waar nu onbekend staat dan graag mailen via het contact formulier of naar Info@shipphoto.nl

Zoeken op Bouwplaats
Hier kunt U op zoeken als U de bouwplaats(en) weet: Als U "Onbekend" invult krijgt U alle vaartuigen waar geen bouwplaats van bekend is
Als U een bouwplaats weet waar nu onbekend staat dan graag mailen via het contact formulier of naar Info@shipphoto.nl

Mocht U nog vragen hebben, andere opmerkingen of ontbrekende informatie heeft mail ons dan gerust via het contactformulier of naar Info@shipphoto.nl