Er wordt veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde gegevens.
Onjuistheden en omissies kunnen echter voorkomen.
ShipPhoto is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, omissies en andere problemen veroorzaakt door het versturen van de informatie via de website www.ShipPhoto.nl.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van ShipPhoto is het niet toegestaan foto’s van de website www.ShipPhoto.nl op enigerlei wijze te verspreiden.